POLITYKA PRYWATNOŚCI I POLITYKA COOKIES

Polityka prywatności

Dane osobowe przetwarzane są zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: RODO), ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 r. oraz ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

1. Kto jest Administratorem danych osobowych Strony Internetowej?

Administratorem danych osobowych Strony Internetowej (dalej: Administrator): GRAFTON SILESIA Michał Stropa z siedzibą w Łaziskach Górnych, Centrum 6/2 43-170 Łaziska Górne, zarejestrowana w Rejestrze Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod nr NIP:635-18-24-764 , REGON:242871730 .

GRAFTON SILESIA Michał Stropa jest także Administratorem danych osobowych wprowadzanych do formularzy kontaktowych, wskazanych szczegółowo w pkt. 2 poniżej, zamieszczonych na podstronach serwisu www.malistreamerzy.pl.

2. Jakie dane oraz w jakim celu wykorzystuje Strona Internetowa?

2.1. Formularze kontaktowe dostępne na stronie www.malistreamerzy.pl

W celu zapewnienia Państwu możliwości kontaktu na Stronie Internetowej udostępniono formularze kontaktowe opisane szczegółowo poniżej. Strony Internetowe wykorzystują jedynie Państwa dane osobowe dobrowolnie wprowadzone do wskazanych niżej formularzy kontaktowych.

a) formularz kontaktowy – podstawowy

Formularz pozwala na zebranie następujących danych: imię i nazwisko, telefon, nazwę organizacji lub firmy. W celu skorzystania z funkcji formularza kontaktowego należy podać co najmniej Imię i nazwisko lub numer telefonu. Podanie danych zawartych w formularzu kontaktowym jest całkowicie dobrowolne, jednakże brak podania danych będzie skutkował brakiem możliwości skontaktowania się z Państwem przez GRAFTON SILESIA Michał Stropa z siedzibą w Łaziskach Górnych,

3. Na jakiej podstawie zbieramy oraz przetwarzamy dane osobowe? Cele i okresy przetwarzania danych

Państwa dane osobowe zbieramy w celu umożliwienia Państwu skontaktowania się z Administratorem GRAFTON SILESIA Michał Stropa z siedzibą w Łaziskach Górnych, Centrum 6/2 43-170 Łaziska Górne. Podstawą przetwarzania danych jest udzielona przez Państwa dobrowolna zgoda (art. 6 ust. 1a RODO). Zawsze przetwarzamy Państwa dane osobowe w określonym celu i tylko te dane, które są konieczne do jego osiągnięcia.

Zgodna na przetwarzanie danych może zostać w każdej chwili wycofana, bez żadnych negatywnych konsekwencji, w sposób równie łatwy jak jej wyrażenie. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem wykorzystania Państwa danych przed cofnięciem zgody.

Dane osobowe udostępnione poprzez formularze kontaktowe przetwarzamy przez okres niezbędny do udzielenia odpowiedzi na pytanie oraz załatwienia sprawy.

Dane archiwizujemy i przetwarzamy dla celów ustalenia i obrony przed ewentualnymi roszczeniami przez okres 3 lat od dnia ich uzyskania (podstawą prawną jest prawnie uzasadniony interes Administratora, art. 6 ust. 1f RODO).

4. Państwa prawa – prawo dostępu, modyfikacji, do wniesienia sprzeciwu i skargi

Zgodnie z RODO, przysługuje Państwu prawo do:

  • dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;
  • sprostowania (poprawiania, uzupełniania) swoich danych;
  • usunięcia danych (przetwarzanych bezpodstawnie lub na podstawie odwołanej zgody),
  • ograniczenia przetwarzania danych (wstrzymanie operacji na danych lub nieusuwanie danych – w zależności od treści Państwa wniosku);
  • złożenia wniosku o przeniesienie danych do innego administratora (art. 20 RODO);

5. Uaktualnienia Polityki Prywatności

Strona Internetowa zastrzega sobie prawo zmiany polityki prywatności, o ile będzie wymagać tego obowiązujące prawo, ulegną zmianie warunki technologiczne funkcjonowania Strony Internetowej lub zmiana będzie wprowadzać standard wyższy od minimum wymaganego prawem.

6. Kontakt

W przypadku jakichkolwiek pytań lub wątpliwości co do polityki prywatności i bezpieczeństwa Państwa danych osobowych zachęcamy do kontaktu:

e-mail: kontakt@malistreamerzy.pl

Polityka cookies

W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Dodatkowo, korzystanie z naszej witryny oznacza akceptację przez Państwa klauzuli przetwarzania danych osobowych udostępnionych drogą elektroniczną.

Dla Państwa wygody serwis malitreamerzy.pl używa plików cookies po to, by dostosować serwis do potrzeb użytkowników, a także w celach statystycznych.
Pliki cookies (tzw. ciasteczka) to niewielkie pliki tekstowe wysyłane przez odwiedzany serwis internetowy do urządzenia internauty (komputer, smartfon itp.). Nie zawierają one żadnych danych osobowych.

Serwis malistreamerzy stosuje dwa typy plików cookies:
- wydajnościowe (zbierające informacje na temat sposobu używania witryny przez odwiedzających, np. najczęściej odwiedzanych stron lub komunikatów o błędach itp.),

- funkcjonalne (zapisujące ustawienia użytkownika, np. język, wyrażone zgody itp.), takie jak:
cookies google-analytics.com – służą do prowadzenia statystyk dla witryny malistreamerzy.pl dokładny sposób działania i politykę prywatności Google Analytics można znaleźć pod adresem:
https://marketingplatform.google.com/about/analytics/terms/pl/, https://policies.google.com/privacy

- cookies sesyjne – są to tymczasowe informacje przechowywane w pamięci przeglądarki do momentu zakończenia sesji, czyli jej zamknięcia.

2020 Wszelkie prawa zastrzeżone.